Vad är USDT?

USDT är en kryptovaluta som används för att underlätta överföringen av nationella valutor. Den fungerar som ett alternativ till Bitcoin men utfärdas via Bitcoins blockkedja genom systemet Omni Layer. Tether Limited har amerikanska dollar som backar upp USDT-enheterna och som kan lösas ut via plattformen Tether.

USDT skapades som ett alternativ till Bitcoin och är stabilare än vad Bitcoin är. USDT introducerade metoden belägg av reserver (Proof of Reserves Process) genom att tillhandahålla ett alternativ till de tidigare använda metoderna belägg av solvens (Proof of Solvency). Tethers metod belägg av reserver gör att man kan se den aktuella mängden USDT som befinner sig i omlopp med hjälp av verktygen som tillhandahålls av Omnichest.info.

Genom att klicka härkan man enkelt kontrollera mängden USDT som för närvarande är i omlopp. USDT-enheter betecknas alltid som TUSD. Den mängd USDT som är i omlopp måste alltid sammanfalla med mängden amerikanska dollar på Tether Limiteds bankkonto. Detta är det enda sättet Fiat valuta kan skickas eller tas emot av dem som har löst in eller köpt Tethers direkt via plattformen Tether.

Saldot på Tether Limiteds bankkonto offentliggörs på deras Transparecy-sida. Tack vare detta har de som använder USDT belägg för att den motsvarande mängden amerikanska dollar, som behövs för att transaktionen ska äga, rum finns på bankkontot. Tether Limiteds konton kontrolleras dessutom ofta och verifieras av utbildade revisorer som skriver under, offentliggör och verifierar Tether Limiteds finansiella överföringsutdrag och underliggande banksaldo.

USDT och hur den används

Jämfört med andra slags kryptovalutor är USDT en av de enklaste enheterna att använda och följa. När man väl är inskriven som användare på en börs kan man köpa andra kryptovalutor och Bitcoin för USDT. Tack vare Omni Layer-systemet kan USDT enkelt överföras från en börs till en plånbok med Omni Layer. För närvarande finns det ingen transaktionsavgift när man använder Tethers tjänster. De externa plånböcker som använder sig av Tether-valuta kan dock ta ut en avgift.

Om en användare vill växla sina USTD till amerikanska dollar eller vice versa måste de betala en mindre avgift när de använder plattformen Tether.to. Det finns ett flertal börser där man kan köpa och sälja Tether för Bitcoin, men detta kan även skötas via den officiella plattformen Tether.to. Plattformen Tether.to tillåter även användaren att växla sina amerikanska dollar till och från sitt bankkonto.