White Label-paketet: Fördelar

Enkel och komplett inställning: White Label-paket

Finansiella företag kräver en helhetslösning för att möta grundläggande behov. Detta kan hittas med White Label-paket som kan hantera alla företagets tekniska aspekter. Verksamheten kommer att skräddarsys för målgruppen.

Det är vår programvara, men logotypen, varumärket, företaget och reglerna är dina. En nyckelfärdig lösning tillhandahålls för valutahandel med White Label-paket.

Följande ingår i White Label-paketet:

1. Du styr webbplatsen, som inte bara är i ditt namn men också helt funktionell, vi är bara webbvärd. Processen för att öppna kontot, demonstrationer och publicering av webbplatsen är helt och hållet automatiserat.

2. CRM-webbplatser kan ha upp till tio integrerade användare med mjukvaran för kundrelationshantering.

3. Du får kontoöppning, känn till dina kunder och åtgärder mot penningtvätt är funktioner som ingår i White Label-paketet.

4. Platformen för handel har sitt eget märke.

Riskfri för partner:
• Det finns inga marknadsrisker för Partner.
• Ett konto för varje klient skapas med Crypto77 av Partner.
• Klient affärer ställs automatiskt in mot Crypto77.